dimarts, 8 de desembre de 2009

Bobbie

A falta de rematar caps i fer la vorera de l'obertura, un Bobbie: